Navrhování osobních znaků, rodových a rodinných znaků,
městských a obecních symbolů, vlajek, praporů a vykreslení erbů

Jmenuji se Arnošt Drozd.

Nabízím zhotovení návrhů městských a obecních symbolů, tj. znaku a vlajky (praporu - dle terminologie užívané před schválením v dubnu 2004), taktéž i návrh znaků osobních, rodinných a rodových či vyobrazení stávajících šlechtických erbů nebo stávajících obecních symbolů. Snažím se být nápomocen s identifikací erbů, znaků, vlajek, praporů či pečetí. Nabízím taktéž poradenství v heraldice, genealogii, vexilologii a sfragistice pro filmové štáby či divadelní výpravy, výzdoby interiérů, historické či šermířské spolky.

Forma odevzdání jak v klasické "papírové" podobě, tak ve formě elektronické na CD-ROMu, sloužícím nejen jako archivace. Veškeré návrhy jsou vypracovány nebo převedeny do digitální vektorové formy, což zaručuje možnost tisku de facto
v libovolné velikosti při zaručení špičkové kvality a
jejich další využití, nejen na hlavičkové papíry a vizitky, ale zejména
pro razítka, pečeti či plastotypy, ale hlavně také pro výrobu vlastního fyzického štítu, např. ze smaltovaného plechu.
Není nutno proto poté znovu objednávat u dalšího grafika překreslení znaku do digitální podoby, aby se “rukou”
vytvořené dílo dalo dále vůbec používat v dobré kvalitě, prosté vyscanování nestačí.

Zaobírám se především heraldikou, vexilologií, genealogií, sfragistikou a šlechtictvím. Mimo toho provádím také vyhledání
či překreslení erbů a znaků stávajících, ať již českých či z ciziny. Zjišťuji bližší informace o šlechtických rodech.

Na těchto stránkách se snažím věnovat tématům z heraldiky, genealogie, vexilologie, sfragistiky či šlechtictví.

Dále též navrhuji znaky sportovních klubů či loga firem a společností nebo Ex libris.
Převádím i již existující či navržené znaky, erby, pečeti, vlajky, prapory, loga, razítka aj. do digitální vektorové formy.

 

Poslední aktualizace k 21.červenci L.P. 2024.
Optimalizováno pro Maxthon 7.x a Google Chrome 127.x.