Posouzení heraldické správnosti 345 znaků měst České republiky
pro Ottovo nakladatelství

Na přelomu září a října 2004 jsem vytvořil obsáhlý posudek pro připravovanou publikaci Ottova nakladatelství, kde jsem posuzoval heraldickou správnost 345 znaků měst České republiky nakreslených od jihočeského heraldika.

 

 ©
Arnošt Drozd
2004