Soutěž na návrh znaku a praporu Ústeckého kraje

Na začátku června roku 2001 jsem se zúčastnil soutěže na návrh znaku Ústeckého kraje, kterou vypsal Krajský úřad Ústeckého kraje od 1.června 2001 do 29.června 2001 (dozvěděl jsem se o ní z jeho internetových stránek). Vycházel jsem z geografických podmínek kraje, jeho historie a charakteristiky, taktéž ze zvyklostí městské heraldiky, mých vlastních zkušeností a odborné literatury.

 

Návrh znaku

 
Blason :
Čtvrcený francouzský štít, v prvním červeném poli stříbrný český dvouocasý lev ve skoku se zlatými drápy, jazykem a zlatou korunou na hlavě. V druhém modrém poli zlatá kotva s příčkou a zlatým lanem,otáčejícím se kolem kotvy. Ve třetím modrém poli dvě zkřížená stříbrná hornická kladiva s hnědými topůrky, a to želízko doprava; náčiní položeno na zelené chmelové větévce se třemi listy a dvěma plody, mezi nimi umístěnými. Ve čtvrtém červeném poli stříbrný vztyčený dvouocasý lev se zlatými drápy, v místech křížení ocasů zlaté uzly, na hlavě má stříbrnou přilbu a pod ní kroužkové brnění, kryjící hruď, které je rovněž stříbrné, lemované na dolním okraji zlatými špičkami; na přilbě je zlatá koruna, ze které vyrůstají dvě složená zlatá křídla.
 
Odůvodnění :
V prvním dominantním poli je použit český dvouocasý lev podle podmínek soutěže. V druhém poli jsem použil zlatou kotvu s příčkou a zlatým lanem, jako symbolu proslulé lodní dopravy a přístavů, modrá barva v tomto a třetím poli charakterizuje četné vodstvo v kraji, zejména řeky Labe a Ohře. V třetím poli modrém poli dvě zkřížená kladiva asociují značnou hornickou činnost v kraji (hnědouhelné pánve), zelená chmelová větévka představuje světově proslulou tradici pěstování žateckého chmele. Ve čtvrtém modrém poli je použit znak sídelního města Ústí nad Labem podle podmínek soutěže.
 

 

©
Arnošt Drozd
2001